TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH GAME CỦA TIMELESS TECH

Nền tảng điều hành game của Timeless Tech là nền tảng tích hợp sẵn công cụ, mạnh mẽ, được thiết kế giúp người vận hành kiểm soát hoàn toàn các hoạt động của mình.

NỀN TẢNG MẠNH MẼ

Hơn 25,000,000 giao dịch mỗi ngày

+ 4000 TỰA GAME

Hơn 4000 tựa game sòng bài khác nhau

+35 NHÀ CUNG CẤP

Hơn 35 nhà cung cấp bên thứ ba đáng tin cậy

MỘT HỢP ĐỒNG DUY NHẤT

Tích hợp game từ nhiều nhà cung cấp chỉ với một hợp đồng duy nhất

game aggragator

API TÍCH HỢP
ĐƠN GIẢN & MỘT LẦN DUY NHẤT

Chỉ cần một lần dùng API tích hợp, bạn có thể thêm hơn 4000 game khác nhau của hơn 35 nhà cung cấp bên thứ ba đáng tin cậy vào bất kỳ trang web chơi game nào.
Hệ thống tự động thêm game mới và cập nhật game cũ. Chúng tôi thường xuyên cập nhật dịch vụ của mình thông qua việc thêm các nhà cung cấp game mới.

NHÀ CUNG CẤP GAME