ការរៀបចំកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ សម្រាប់ប្រតិបត្ដិករមានមូលដ្ឋាននៅលើដី

ដំណោះស្រាយ Timeless Tech Live អនុញ្ញាតឱ្យប្រតិបត្តិករដីគោកចូលអាជីវកម្មល្បែងអនឡាញ។
Image

ស្ពានរបស់អ្នកទៅ
ហ្គេម​អន​ឡា​ញ


 • រក្សាអតិថិជន

  បង្កើនការរក្សាអតិថិជនដែលមានស្រាប់។

 • ការផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោ

  ផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោរបស់អ្នកតាមអនឡាញ

 • អ្នកលេងថ្មី

  ផ្សាភ្ជាប់ជាមួយអ្នកលេងអនឡាញថ្មី

 • ទីផ្សារថ្មី

  ពង្រីកប្រតិបត្តិការលើទីផ្សារថ្មី

 • 24/7

  ប្រមូលការភ្នាល់ 24/7

 • ប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើន

  បន្ថែមប្រភពប្រាក់ចំណេញ

ការបំពេញចិត្ដអតិថិជនមានកម្រិតខ្ពស់

ការដឹកជញ្ជូនរហ័ស

វេទិកាការអនុវត្ដខ្ពស់

ការជួយគាំទ្រមានកម្រិតខ្ពស់

មាន សំណួរទេ?

ទាក់ទងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម។
ទាក់ទងមកពួកយើង